Hovedgård Skoleorkester

Bestyrelsesmedlemmer

Navn
Louise Mogensen
Adresse
Bakkevej 11
8732 Hovedgård
Ansvarsområde
Formand
Telefon
20 24 80 07
Email
louise_branddam@hotmail.com
Louise Mogensen Mobil.jpg
Navn
Ole Kirkholt
Adresse
Hasselvej 23
8751 Gedved
Ansvarsområde
Næstformand - Hjemmeside / IT - Instrumentforsikringer - OK ansvarlig - Venskabsorkestre
Telefon
22757896
Email
ole@kirkholt.com
HSO_bestyrelse_Ole_Kirkholt (Mobile).jpg
Navn
Elise Bach Sørensen
Adresse
Åesvej 29
Åes
8700 Horsens
Ansvarsområde
Kasserer
Telefon
28 51 10 89
Email
ebs.b.1963@gmail.com
HSO_bestyrelse_Elise_Bach_Sørensen (Mobile).jpg
Navn
Marianne Wedege
Adresse
Tornbjerg 84
8732 Hovedgård
Ansvarsområde
Sekretær
Telefon
30 38 37 19
Email
mswedege@yahoo.dk
Marianne Wedege Mobil.jpg
Navn
Hanne Bjerre
Adresse
Præstevænget 10
8732 Hovedgaard
Ansvarsområde
Bestyrelsesmedlem - Instrumentforsikringer - Uniformsansvarlig
Telefon
5237 7222
Email
HanneBjerre@yahoo.dk
Hanne Bjerre Mobil.jpg
Navn
Lone Erbe Stougaard
Adresse
Kirkevej 59
8732 Hovedgård
Ansvarsområde
Bestyrelsesmedlem - Traileransvarlig
Telefon
51 72 56 52
Email
stougaard@energimail.dk
Lone Erbe Stougaard Mobil.jpg
Navn
Heinz Kümmel
Adresse
Tornbjerg 20
8732 Hovedgård
Ansvarsområde
Bestyrelsesmedlem - Byfestansvarlig
Telefon
30 56 63 19
Email
heinz.kummel@gmail.com
Heinz Kümmel Mobil.jpg
Navn
Hans Bruun Hansen
Adresse
Sogneskellet 59
8732 Hovedgård
Ansvarsområde
Suppleant - Byfestansvarlig - Venskabsorkestre
Telefon
40 35 23 85
Email
bruun.hairhouse@gmail.dk
HSO_bestyrelse_Hans_Bruun (Mobile).jpg
Navn
Vibe Rosenmeyer
Adresse
N.P. Danmarksvej 20
8732 Hovedgård
Ansvarsområde
Suppleant - Uniformsansvarlig
Telefon
56 63 41 02
Email
vibeogbrian@gmail.com
Vibe Rosenmeyer Mobil.jpg