Hovedgård Skoleorkester

Velkomst

Kære nye medlem og familie!
Velkommen og tillykke med optagelsen i Hovedgård Skoleorkester, HSO!


Her er lidt vigtig information i forhold til at være medlem i HSO – et medlemskab der vil gi´ mange sjove oplevelser, men som også indebærer nogle forpligtelser! Vi har et godt fællesskab i orkestret, der bygger på sammenhold og respekt for hinanden. Medlemmet starter med en 3 måneders prøveperiode, prøveperioden er gratis.

HSO ledes af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne af Hovedgård Skoleorkesterforening, der består af forældre, som er organiserede i henhold til de vedlagte love.

Øvning
HSO har fast øveaften tirsdage kl. 19.00 – 21.15 (man SKAL være klar til at spille kl. 19:00). Dog kan der for nye medlemmer være ekstra øvning allerede fra kl. 18.00. HSO er et ambitiøst orkester med et godt fællesskab, derfor er der mødepligt til øvning og til alle øvrige arrangementer i det omfang, det er muligt. Hvis man bliver forhindret, melder man selv afbud direkte til Anne Sophie (Fie). Medlemmer af HSO forpligter sig også til at modtage instrumentundervisning udover deltagelse i HSO.


Økonomi
Som medlem i HSO betales 425 kr. i kontingent pr. kvartal. Hertil skal man påregne udgifter til sorte sko, sorte sokker samt hvid polo (som købes gennem HSO for 200 kr). Endvidere skal der påregnes udgifter i forbindelser med rejser, ofte i størrelsesordenen 150-200 kr. pr. dag. 
Kontingentet opkræves via e-mail
HSO’s Mobil Pay: 25630


Uniform og instrument
Når prøveperioden er overstået, udleveres uniformen. Uniformen er kun til låns og skal derfor behandles omhyggeligt. Den modtages ny-renset og skal afleveres i samme stand, når man udmeldes af HSO (se vedlagte).
Hvis man låner et instrument, skal dette vedligeholdes som gennemgået af musiklæreren – det er vigtigt at passe godt på orkestrets instrumenter. Opstår der skader, meldes det straks til Fie.


Forældre forpligtelser
For at vi kan holde udgiften nede i HSO, har orkestret forskellige arbejdsopgaver fordelt hen over året. Det betyder, at man som forældre til et medlem i HSO forpligter sig til at deltage i:

  • Oprydning på Kærligheden efter Smukfest.
  • Kagebagning til forskellige arrangementer
  • Hjælp ifm. opsætning/nedtagning af borde/stole til julekoncerten
  • Div. opgaver til sommerfesten
  • Indkvartering når der er venskabsorkestre på besøg
  • Andre mindre opgaver

Bestyrelsen vil forud for arrangementerne uddele planer over, hvem der skal udføre hvad. Er man forhindret som familie, sørger man selv for at bytte indbyrdes. Det er vigtigt, at man bakker op om orkestret, at man yder en praktisk indsats og overholder betalingsfristen på kontingent m.m., så der fortsat er overskud og økonomi til alle de sjove oplevelser.
Det er også en rigtig god idé, at medlemmet altid har et gyldigt pas – da rejser og ture pludselig kan opstå.


Vi glæder os til fantastiske oplevelser med det nye medlem!

Louise Mogensen
Formand
Tlf. 2024 8007

Anne Sophie Thykjær (Fie)
Orkesterleder
Tlf. 23 48 39 36